Ansvarsfraskrivelse

Sarpsborg Scene er forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert og med korrekt informasjon. Skulle du likevel oppleve noe som ikke er korrekt eller utdatert, vil vi bli takknemlige dersom du varsler oss om dette. Vennligt oppgi hvor på nettstedet du fant dette. Vi vil da tak tak i dette snarest. Vennligst send din respons via e-post til: moc.grobspras@enecsgrobspras.

Vi er ikke ansvarlig for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, og heller ikke for tap som skyldes problemer forårsaket av eller iboende til formidling av informasjon via internett, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd. Når du bruker nett-kjemaer, prøver vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For sårbare tap som følge av bruk av data, råd eller ideer levert av eller på vegne av Sarpsborg Scene via dette nettstedet, aksepterer Sarpsborg Scene ikke noe ansvar.

Alle immaterielle rettigheter til innhold på dette nettstedet har Sarpsborg Scene eller tredjeparter som har plassert innholdet selv eller som Sarpsborg Scene har fått en brukerlisens fra.

Kopiering, spredning eller en hvilken som helst annen bruk av materiale er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Sarpsborg Scene, unntatt, og bare i det omfang som ellers er stipulert i reguleringer, som som er obligatorisk i henhold til lov (slik som retten til å sitere), med mindre det aktuelle innholdet bestemmer noe annet.

Dersom du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten på dette nettsted, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.