Samfunnsansvar

SARPSBORG SCENES SAMFUNNSANSVAR

Siden Sarpsborg kommune overtok det tidligere Folkets Hus og startet profesjonell drift av kulturhuset fra 2015, har det vært et mål å ta et ansvar for å bidra til opplæring av nye generasjoner kulturarbeidere. Vi ønsker derfor å knytte til oss lærlinger innenfor de tekniske fagene, i tillegg til at vi aktivt rekrutterer unge mennesker inn i ledige stillinger på kulturhuset, spesielt på vertskapssiden.

Etter ombyggingen som var ferdig i 2020, står Sarpsborg scene rigget for en større produksjonsmessig bredde enn tidligere, både med tanke på infrastruktur og kompetanse. Enkelte muligheter er enestående i Østfold. Det gir svært gode muligheter for et tett samarbeid med flere deler av den videregående opplæringen, særlig mediefag og musikk, dans og drama. Vi har derfor tatt initiativet til et samarbeidsprosjekt med tre av de videregående skolene i Østfold, Glemmen, Greåker og Mysen, som tilbyr disse studieretningene.

I tillegg tilbyr Skjeberg folkehøyskole opplæring innenfor fag som er relevante for Sarpsborg scene, blant annet lydteknikk. Fritidstilbudet Ungdommens kulturhus, som driftes av Sarpsborg kommune og er samlokalisert med Sarpsborg scene, har også tilbud innenfor flere av kulturfagene, blant annet video. Disse to er derfor med i prosjektet som offisielt har tittelen «Sarpsborg scene som opplæringsarena for unge utøvere og produsenter i Østfold», men som vi for enkelhets skyld kaller «Opplæringsprosjektet».

I takt med den massive utbygging av kulturhus i Norge de siste 20 årene, samt den sterke veksten i kulturnæringene for øvrig, har temaet om antallet ufaglærte medarbeidere blitt aktualisert i stadig større grad. Kulturbransjen er trolig den bransjen i Norge med flest ufaglærte arbeidere, særlig innenfor det tekniske feltet. Som en offentlig institusjon og lærebedrift, ønsker Sarpsborg scene å forsterke sitt engasjement på dette området.

Prosjektet skal bidra til å øke rekrutteringen til kulturnæringene og styrke helheten i Sarpsborg scenes tilbud. Gjennom investering i moderne utstyr og tett samhandling mellom flere opplæringsarenaer og Sarpsborg scene, skal unge utøvere og produsenter innen kulturproduksjon i Østfold få tilgang til en moderne og permanent opplæringsarena på et profesjonelt kulturhus. Her har elever og lærere tilgang til å øve på profesjonelt utstyr i profesjonelle produksjoner.

Sparebankstiftelsen DNB har støttet prosjektet med 1 million kroner, i tillegg til at Sarpsborg kommune har gått inn med betydelige midler. Dessverre har koronapandemien sørget for en utsettelse av prosjektet, men vi sikter nå mot en oppstart i skoleåret 2022/23.

DU KAN LASTE NED PROSJEKTBESKRIVELSEN HER!