I blanke messingen

Vi lover å legge godt til rette for en trygg og sikker forestilling, men er avhengig av at vi alle samarbeider.